ติดต่อลงโฆษณากับ babnee.com
พิเศษสุด ! สำหรับเดือนแรก !!
เริ่มต้น 100 บาท/เดือน

ติดต่อมาที่
Email :  contact@babnee.com

www.babnee.com แบบนี้ มีอีกมั้ย


หน้าแสดงเนื้อหา ข่าว และ หน้าอื่นๆ ทุกหน้า

ขนาด

หมายเหตุ

ราคา

A1 แสดงทุกหน้า 250x250
ว่าง

300/เดือน

A2 แสดงทุกหน้า 250x250
ว่าง
300/เดือน
B1 แสดงทุกหน้า 200x200
ว่าง
250/เดือน
B2 แสดงทุกหน้า 200x200
ว่าง
250/เดือน

นับตามจำนวน เลข IP เครื่อง สถิติล่าสุด วันที่ 28 มิ.ย. 55


หน้าแรก

โปรโมชั่น สำหรับลงครั้งแรก !!

ขนาด

หมายเหตุ

ราคา

F1,F2 แสดงทุกหน้า 728x90
ว่าง 1

400/เดือน

C1 หน้าแรก 220x190
ว่าง
250/เดือน
C2 หน้าแรก 200x190
ว่าง
200/เดือน
C3 หน้าแรก 200x190
ว่าง
200/เดือน
C4 หน้าแรก 200x190
ว่าง
200/เดือน
C5 หน้าแรก 200x190
ว่าง
200/เดือน
C6 - -
C7 หน้าแรก 310x200
ว่าง
150/เดือน
C8 หน้าแรก 310x200
ว่าง
150/เดือน
C9 หน้าแรก 405x145
ว่าง
150/เดือน
C10 หน้าแรก 270x180
ว่าง
100/เดือน
C11 หน้าแรก 270x180
ว่าง
100/เดือน
C12 หน้าแรก 190x120
ว่าง
100/เดือน